DENETİM KURULU

Dr. Tuncay
BELEN

Dr. Öğr. Üyesi Eyyüp
Ensari ŞAHİN

Dr. Öğr. Üyesi
Ceyda AKTAN