Finans Derneği

Bilimsel esaslar çerçevesinde finans mesleğinin geliştirilmesine, tanıtılmasına, mesleki ilkelerin belirlenmesine, bilimsel araştırmalar yapılmasına, finans konusunda çalışan akademisyenler ve finansal yöneticiler olarak katkıda bulunmaya çalışan bir dernektir.

 

Bu amacı gerçekleştirmek için;

·         Finans alanındaki bilim adamlarının, özel ve kamu sektöründe çalışan finans yöneticilerinin, sanayici ve iş adamlarının Dernek içinde bir araya gelmelerini ülke yararlarına uygun şekilde yapılanmalarını ve finans mesleği ile finans sektörü geliştirmeleri için gerekli çalışmaları teşvik eder.

 

·         Finans, işletme ve ekonomi gibi alanlarda öğrenimi ve eğitimi destekler, yardımcı çalışmalarda bulunur, konferans ve seminerler düzenler.

 

·         Finans mesleğinin gelişmesi için yurt içinde ilgili özel ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapar.

 

·         Türkiye Cumhuriyetini’nin üye olduğu ve olacağı ekonomik birlik ve topluluklarda ülkemiz müteşebbislerine rekabet gücü temin edecek uyarıcı ve yol gösterici çalışmalarda bulunur.

 

·         Türkiye Cumhuriyeti’nin ihtiyaçlarını yakından izleyerek finans alanında araştırmalar ve çalışmalar yapar, sonuçlarını ulusal kamu ve özel sektör kuruluşlarına sunar.

 

·         Amaç ve faaliyetleri için radyo ve televizyon, gazete, dergi, kitap, broşür, elektronik haberleşme gibi yayın araçlarından yararlanır, toplantılar, kurslar ve kongreler düzenler, mesleki dergi çıkarır ve yayınlar yapar.

 

·         Özel ve resmi kuruluşlar ticaret ve sanayi odaları, borsalar, mesleki teşekküller, vakıf, dernek, birlik ve benzerleriyle doğrudan doğruya veya kendisine bağlı olarak kurabileceği kuruluşlar aracılığı ile işbirliği yapar.

 

·         Finans mesleğinin gelişmesi için mesleki standart ve ilkelerin geliştirilmesine yardımcı olur.

 

“Finans Derneği Yönetim Kurulu”