Dr.Tuncay BELEN, memur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 1991 yılında Raylı Taşımacılık sektöründe iş hayatına başlamıştır.

 

Sektörün en büyüğü olan bir kamu kuruluşunda Proje-Aplikasyon Müdürlüğünde, Yol Üstyapı Şubesinde, Eğitim Merkezinde, Telekomünikasyon Merkezinde, İnsankaynakları Başkanlığında çalışmıştır. 2005 yılından itibaren ise; Enerji sektöründe çalışmaya başlamıştır.

 

Yerli ve Yenilenebilir Enerji Sanayinin Geliştirilmesi, Enerji Borsası Kurulması Çalışmaları ve Nükleer Enerji konularında Bakan Danışmanlığı yapmıştır. Enerji Sektöründe; Elektrik Dağıtım, Petrol Arama, Stratejik Planlama ve Politika Geliştirme, Bakanlık İç Kontrol Sisteminin Kurulması, Enerji İstatistikleri ve Ulusal Enerji Dengesinin Uluslararası Enerji Ajansı ve Eurostat nezdinde takibi, Enerji Arz Güvenliği konularında Kamu Yöneticiliği, Denetçiliği ve Temsilciliği görevlerinde bulunmuştur. Halen Bor alanında Kamu adına çalışmalarını sürdürmektedir. Öğrenim hayatını Yıldız Teknik Üniversitesi, Milli Savunma Üniversitesi ve Gazi Üniversitesinde sürdürmüştür.

 

Halen Osmangazi Üniversitesinde çalışmalarını sürdürmektedir. E-ticaretin Sektörel Bazda Analizi ve Firma Değerine Etkisi konusunda Master Tezini, Enerji Arz Güvenliği Risk Endeksi Oluşturulmasında Bir Model Önerisi ve Nükleer Santrallerin Risk Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi konusunda ise Doktora Tezini, Enerji Sektöründe Uzun Süre Danışmanlık Yapmış olan Prof.Dr.Metin Kamil ERCAN’ın Yönetiminde tamamlamıştır. Genel olarak ilgi alanları, Dünyada Ar-Ge Kültürleri, Cern Araştırmaları, Finansal Pazarlama, Girişimci Sermayesi ve e-yönetimdir. Türkiye’nin en büyük Sivil Toplum Kuruluşu olan Türkiye Sakatlar Konfederasyonunda Yönetim Kurulu Danışmanlığını, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğinde Yönetim Danışmanlığını gönüllülük esasında sürdürmektedir. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi, Mimar ve Mühendisler Grubu Üyesi ve Finans Derneği Denetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunmaktadır.

 

İngilizce bilmektedir. Sağlık sektörü çalışanı eşiyle birlikte sorumluluk sahibi ve Türk Entelektüel Sermayesinde saygın bir yer edineceklerine inandığı çocuklarını yetiştirmeye çalışan iki çocuklu aile babasıdır.