Prof.Dr.Mehmet Baha KARAN lisans derecesini (1978) ODTÜ İşletme Bölümünden, Doktora derecesini (1984) ise Gazi Üniversitesi’nden aldı. 1995 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi (H.Ü)’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 1996 yılında Doçent ve 2002 yılında Profesör unvanlarını almıştır.

 

H.Ü. İİBF’de dekan yardımcılığı ve bölüm başkanlığı gibi çeşitli idari görevlerde bulunan Prof. Karan Hacettepe Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi (HÜFAM)’ nin kuruluşunda görev alarak müdürü (1997-2004) olmuştur. 80′ in üzerinde finans ve yatırım analizi konusunda ulusal ve uluslar arası yayını (makale, bildiri ve kitap) vardır.

 

Ulusal ve uluslar arası derneklerde faal olarak çalışmış olup, Finans Derneği’nin kuruluşunda almış, genel sekreter (1998-2002) ve başkan (2003-2007) olarak hizmet vermiştir. Halen aşağıdaki uluslar arası kuruluşlarda da aktif olarak görev yapmaktadır.

 

• Multinational Finance Society (MFS), USA, Başkan (2006-2007) ve Mütevelli Heyeti Üyesi (2007-…). mfs.rutgers.edu/

 

• Center for Energy and Value Issues, Amsterdam- CEVI, Başkan Yardımcısı (2009-…). www.centerforenegyandvalue.org/

 

• Professinal Risk Managers’ International Association- PRMIA, Türkiye Şubesi, Eş Başkanı (2011-…). www.prmia.org/

 

• Central Asia Productivity and Research Center (CAPRC), Chicago, Danışma Kurulu Üyesi (2003-…). www.caprc.org/

 

E-mail: mbkaran@finansdernegi.org.tr