YÖNETİM KURULU

Başkan

Dr. Batuğhan
KARAER

Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. İlhan
KÜÇÜKKAPLAN

Genel Sekreter

Doç. Dr. Eşref
Savaş BAŞÇI

Mali Sekreter

Diler KÖKLÜAĞAÇ
BAHAYETMEZ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

PROF. DR. Onur
GÖZBAŞI

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Doç. Dr. İbrahim
Erem ŞAHİN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Dr.Öğr.Üyesi Nizamettin
BAŞARAN

ULUSAL KOORDİNATÖR

Dr.Öğr.Üyesi Gizem
VERGİLİ

ULUSLARARASI KOORDİNATÖR

Gökhan IŞIK