YÖNETİM KURULU

Başkan

Dr. Batuğhan
KARAER

Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. İlhan
KÜÇÜKKAPLAN

Genel Sekreter

Doç. Dr. Eşref
Savaş BAŞÇI

Mali Sekreter

Diler KÖKLÜAĞAÇ
BAHAYETMEZ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ &
ULUSLARARASI KOORDİNATÖR

Doç. Dr. Onur
GÖZBAŞI

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Dr.Öğr.Üyesi İbrahim
Erem ŞAHİN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Dr.Öğr.Üyesi Nizamettin
BAŞARAN

ULUSAL KOORDİNATÖR

Dr.Öğr.Üyesi Gizem
VERGİLİ