YÖNETİM KURULU

Başkan

Prof. Dr. İlhan
KÜÇÜKKAPLAN

II. Başkan

Doç. Dr. Eşref
Savaş BAŞÇI

GENEL SEKRETER

Doç. Dr. İbrahim
Erem ŞAHİN

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

Dr.Öğr.Üyesi Nizamettin
BAŞARAN

MALİ SEKRETER

Diler KÖKLÜAĞAÇ
BAHAYETMEZ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Doç. Dr. Gizem
VERGİLİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

DOÇ. DR.
CEYDA AKTAN