GELİŞİM – UWE 2020

GELİŞİM – UWE 2020

BAŞVURU SÜRECİ 

1. Sadece tamamlanmış ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış bildiriler değerlemeye alınacaktır. Tam metin bildiriler elektronik posta aracılığıyla yollanmalıdır. Diğer yöntemler kabul edilmeyecektir. Bildiride aşağıdaki bilgiler mutlaka bulunmalıdır: 

a) Her bir yazarın ismi, unvanı, kurum ve GSM numarası, 

b) Her bir yazarın e-posta adresi ve Orcid numarası. 

2. Bildiriler sahibinin tercihine bağlı olarak İngilizce veya Türkçe yazılabilir . 

3. Tüm bildiriler 300 kelimeyi aşmayan Türkçe ve İngilizce özet ve en az 3 anahtar kelimeyle birlikte sunulmalıdır. Ayrıca ilgili çalışmayla ilgili en az 1 JEL sınıflandırma kodu verilmelidir. 

4. Bildiri Ariel 11 veya Calibri 12 fontuyla 1.5 satır aralıkla yazılmalıdır. Bütün tablolar uygun bir şekilde yerlerine yerleştirilmiş olmalıdır. 

5. Bildiriyi teslim tarihinden itibaren 1 hafta içinde düzenleme komitesi tarafından bir teyit yazısı almadığınız takdirde lütfen e-posta ile bildiriniz. 

6. Seçilen bildiriler yazarının onayı ile İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin konferans özel sayısında yayınlanabilir. Bildirinizin dergimizin özel sayısında yayınlanmasını arzuladığınız takdirde gönderinizde bu hususu belirtiniz. Bu durumda konferansın sona ermesinden hemen sonra çalışmanızı İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin dergi yayın koşullarına göre düzenleyip yeniden gönderiniz. Dergide basılmak üzere gönderilen çalışmalar, yeniden hakem sürecinden geçirilecektir. 

7. Bildiriler Bilim Komitesi tarafından isimsiz olarak değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları 23 Mart 2020 itibariyle yazarlara gönderilecektir. 

Bildirilerinizi web sitemizdeki “bildiri gönderin” sekmesini kullanarak gönderebilirsiniz. 

Aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte konu başlıkları şöyledir: 

Bankacılık Bilgi Ekonomisi
Çalışma Ekonomisi Doğrudan Yabancı Yatırımlar Davranışsal Finans
Davranışsal İktisat Ekonomik Büyüme
Ekonomik İşbirliği Enflasyon
Ekonomik Kriz Finansal Piyasalar
Finansal Risk Yönetimi Firma Değerlemesi
İslam Finansı ve Bankacılık İş Yönetimi
İşsizlik Kalkınma Ekonomisi
Kamu Ekonomisi ve Finansmanı Karşılaştırmalı Ekonomik Sistem
Konjonktürel Dalgalanmalar Kriz Döneminde Fiyatlama Stratejileri
Kriz Yaratmada Piyasa Ekonomisinin Rolü Finansal Serbestleşme ve Servet Dağılımı   Kurumsal Finans ve Yönetimi
Menkul Kıymet Borsalarının Birleşmesi Menkul Kıymet Borsası
Merkez Bankacılığı Opsiyon ve Futures
Para Politikası Refah Ekonomisi
Sağlık Ekonomisi ve Endüstriyel Ekonomi Sermaye Hareketleri
Sürdürülebilir Ekonomi Sürdürülebilirlik
Teknoloji ve İnovasyon Türev Piyasalar
Uluslararası Ekonomik Birleşmeler Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Yeşil İnovasyonlar
Finansal Serbestleşme ve Ekonomik Krizler Gelir Dağılımı
Kalkınma Planlaması ve Politikası Kriz Dönemlerinde Banka Yönetimi
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Menkul Kıymet Borsalarının Özelleştirilmesi
Menkul Kıymet Değerlemesi Sürdürülebilir Finans
Tarım Ekonomisi