Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı

Sayın Üyemiz,
Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının Dernek merkezinde, 01 Temmuz 2021 tarihinde, saat: 14:30’da salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 2 Temmuz 2021 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle gerçekleştirilecektir.

Gündem:

1) Katılan üyelerce hazirun listesinin imzalanması
2) Başkanın açılış konuşması
3) Divan heyetinin seçilmesi
4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması
5) Yönetim Kurulunun İbrası
6) Dernek Organlarının Seçilmesi
7) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
8) Kapanış

Adres: Mustafa Kemal Mah. 2124 Cad. No: 22/7 Çankaya-ANKARA