FİNANSAL PİYASALARA BAKIŞ 144

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali üçüncü ayına girerken, binlerce kişinin ölümüne, milyonlarca kişinin yerinden edilmesine ve şehirlerin enkaza dönüşmesine yol açan savaşın sonu henüz görünmüyor. Rusya, doğuda yeni bir saldırı başlatırken, artan yaptırımlar ve şiddetli Ukrayna direnişi karşısında uzun mesafeli bombardımanlara da devam ediyor.  Putin, güneydoğudaki Mariupol limanının, yaklaşık iki aylık kuşatmanın ardından “kurtarıldığını” ilan etti. Bir Rus generali, Moskova’nın güney ve doğu Ukrayna’nın tam kontrolünü ele geçirmek istediğini söyledi. Rusya’nın temerrüde düşme riski her geçen gün artarken savaşın ardından Rus Alfa Bank’ın Hollanda’da faaliyet gösteren alt kuruluşu olan ATB iflas etti.

Enflasyonun artışından korkan dünyanın önde gelen merkez bankaları, faiz oranlarını yükselterek ve tahvil alımlarını geri çevirerek pandemiden kaynaklı politikalarını tersine çevirmeye başlarken, borçlanma oranları giderek artıyor. Finansal piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (FED) politika faizini gelecek yılın ortasına kadar %3,5’e kadar sert bir şekilde arttırma ihtimalini fiyatlıyor. Diğer yandan FED eş zamanlı olarak şişirilmiş 9 trilyon Dolarlık bilançosu ile ilgili olarak ‘niceliksel sıkılaştırma’ adı verilen bir sürecin başlamasına da hazırlanıyor. Bütün bu gelişmeler sonucunda Doların diğer para birimleri karşısında değer kazanması nedeniyle küresel düzeyde likidite sıkışıklığından endişeleri piyasalara hakim.

ABD Hazine Bakanı Yellen, ülkede enflasyonun kontrol altına alınmasına yardımcı olmak için Trump dönemi tarifelerinin düşürülmesinin “düşünmeye değer” olduğunu belirterek, “Çin ile ilgili ticaret stratejimizi dikkatle yeniden inceliyoruz.” dedi. FED’in enflasyon konusunda endişeli olduğunu belirten Yellen, bunu kontrol altına almak için parasal desteğin kaldırılacağını ve “yumuşak bir iniş” elde etmek için çalışılacağını söyledi.
Kaynak: aa.com.tr

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, yıl sonundan önce faiz artırımının olabileceğini ve varlık alım programının sonlandırılmasının da yılın ikinci çeyreğinin sonuna doğru başlaması ihtimalinin olduğunu açıkladı.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, bu yıl enflasyonun yüksek olacağını, artık enflasyonun yüksek olduğu döneme girdiklerini belirtti. Bu yükselişin enerji krizi nedeniyle olduğunu ifade eden Le Maire, 2023’te enflasyonun giderek düşeceğini düşündüğünü söyledi.
Kaynak: aa.com.tr

28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının sonuna “Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.” cümlesi eklenmiş, on beşinci fıkrasında yer alan “kararlaştırılması” ibaresi “kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi” şeklinde değiştirilmiştir. 19 Nisan 2022’de yürürlüğe giren bu uygulama yabancı paraya olan taleple mücadele kapsamında menkul kıymet satışının Türk Lirası ile ödeme zorunluluğu getirilmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda finansal istikrarın desteklenmesi ve liralaşmanın teşvik edilmesi kapsamında makro ihtiyati politika setini güçlendirerek zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitti. Bankalar ile finansman şirketlerinin KOBİ tanımına giren işletmelere kullandırılan krediler, esnaf kredileri, ihracat ve yatırım kredileri, Tarımsal krediler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ekindeki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı   cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerine kullandırılan krediler, Kurumsal kredi kartları, Mali kuruluşlara kullandırılan krediler, hariç olmak üzere Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredileri zorunlu karşılığa tabi tutulmuştur.

Bu çerçevede;

  • 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren dörder haftalık dönemlerde kullandırılan ticari kredilerin %10’u oranında zorunlu karşılığın aynı sürelerde tesis edilmesine
  • 31 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla 31 Aralık 2021 tarihine göre kredi büyüme oranı %20’nin üzerinde olan bankaların, 31 Mart 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihlerinde mevcut kredi bakiyeleri arasındaki farkın %20’si oranında zorunlu karşılığı 6 ay boyunca tesis etmesine karar verilmiştir.

Ayrıca, yabancı para mevduat/katılım fonu zorunlu karşılık oranlarının gerçek kişi dönüşüm oranına göre farklılaştırılmasına, bu çerçevede dönüşüm oranı; % 5’in altında kalan bankalara ilave 500 baz puan, % 5 ile % 10 arasında olan bankalara ilave 300 baz puan zorunlu karşılık uygulanmasına karar verilmiştir.
Kaynak: tcmb.gov.tr

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı Tüketici Güven Endeksini açıkladı. TÜİK ve TCMB iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre %7,3 oranında azaldı; Mart ayında 72,5 olan endeks, Nisan ayında 67,3 oldu.
Kaynak: tuik.gov.tr

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, mart ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, martta kurulan şirket sayısı şubat ayına kıyasla %13,6 artarak 9 bin 848’den 11 bin 188’e çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da %75,9 artışla 1360 oldu. Şubatta 773 şirket kapanmıştı. Martta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre %2,8 yükselirken, kapanan şirket sayısı %39,8 artış gösterdi.
Kaynak: trthaber.com.tr

Yayın Komitesi
Prof.Dr.M.Başaran Öztürk (Komite Başkanı)
Prof.Dr.İlhan Küçükkaplan
Dr.Batuğhan Karaer
Doç.Dr.E.Savaş Başcı
Dr.Öğr.Üyesi Gizem Vergili

Bülteni pdf olarak indir