Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı

Sayın Üyemiz,

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı, 30 Nisan 2023 tarihinde, saat: 11:00’da aşağıda belirtilen adreste salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 7 Mayıs 2023 tarihinde aynı yer ve saatte aşağıdaki gündemle gerçekleştirilecektir.

Gündem:

1) Katılan üyelerce hazirun listesinin imzalanması

2) Başkanın açılış konuşması

3) Divan heyetinin seçilmesi

4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması

5) Yönetim Kurulunun İbrası

6) Dernek Organlarının Seçilmesi

7) Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi

8) Kapanış

Adres: Atlıspor Kulübü Beştepe, Alparslan Türkeş Cd. No:8, 06510 Yenimahalle/Ankara