Prof. Dr. Eşref Savaş BAŞCI

1977 Yılında Çorum’da doğmuştur. 1994 yılında Kdz.Ereğli Ticaret Meslek Lisesinden mezun olan Başcı, Gazi Üniversitesi İşletme Eğitimi alanında Lisans eğitimini tamamladı.

 

Başcı, aynı üniversitede 2003 yılında “Emeklilik Fonlarının Yönetimi Uygulama Esasları ve Türkiye İçin Model Önerisi” adlı Yüksek Lisans Tezi ile Finansman Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2009 yılında da “Marka Değerinin Tespiti ve İMKB’de Model Uygulaması” adlı tezi ile Muhasebe Finansman Doktora eğitimini tamamladı.

 

2010 yılından itibaren Hitit Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü’nde göreve başladı. 2014 Yılından itibaren de Hitit Üniversitesi İİBF Bankacılık ve Finans bölümünde çalışmaya devam eden Başcıya, 2018 yılında Üniversiteler Arası Kurul tarafından Doçent ünvanı verilmiştir. 2012 yılından itibaren Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü olarak görev yapan Başcı’nın yayınlanmış ulusal ve uluslararası çalışmaları bulunmakta olup.

Evli ve bir erkek çocuğu babasıdır.