GELİŞİM – UWE 2020

GELİŞİM – UWE 2020

BAŞVURU SÜRECİ 

1. Sadece tamamlanmış ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış bildiriler değerlemeye alınacaktır. Tam metin bildiriler elektronik posta aracılığıyla yollanmalıdır. Diğer yöntemler kabul edilmeyecektir. Bildiride aşağıdaki bilgiler mutlaka bulunmalıdır: 

a) Her bir yazarın ismi, unvanı, kurum ve GSM numarası, 

b) Her bir yazarın e-posta adresi ve Orcid numarası. 

2. Bildiriler sahibinin tercihine bağlı olarak İngilizce veya Türkçe yazılabilir . 

3. Tüm bildiriler 300 kelimeyi aşmayan Türkçe ve İngilizce özet ve en az 3 anahtar kelimeyle birlikte sunulmalıdır. Ayrıca ilgili çalışmayla ilgili en az 1 JEL sınıflandırma kodu verilmelidir. 

4. Bildiri Ariel 11 veya Calibri 12 fontuyla 1.5 satır aralıkla yazılmalıdır. Bütün tablolar uygun bir şekilde yerlerine yerleştirilmiş olmalıdır. 

5. Bildiriyi teslim tarihinden itibaren 1 hafta içinde düzenleme komitesi tarafından bir teyit yazısı almadığınız takdirde lütfen e-posta ile bildiriniz. 

6. Seçilen bildiriler yazarının onayı ile İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin konferans özel sayısında yayınlanabilir. Bildirinizin dergimizin özel sayısında yayınlanmasını arzuladığınız takdirde gönderinizde bu hususu belirtiniz. Bu durumda konferansın sona ermesinden hemen sonra çalışmanızı İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin dergi yayın koşullarına göre düzenleyip yeniden gönderiniz. Dergide basılmak üzere gönderilen çalışmalar, yeniden hakem sürecinden geçirilecektir. 

7. Bildiriler Bilim Komitesi tarafından isimsiz olarak değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları 23 Mart 2020 itibariyle yazarlara gönderilecektir. 

Bildirilerinizi web sitemizdeki “bildiri gönderin” sekmesini kullanarak gönderebilirsiniz. 

Aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte konu başlıkları şöyledir: 

Bankacılık Bilgi Ekonomisi
Çalışma
Ekonomisi Doğrudan Yabancı Yatırımlar
Davranışsal Finans
Davranışsal
İktisat
Ekonomik
Büyüme
Ekonomik
İşbirliği
Enflasyon
Ekonomik
Kriz
Finansal Piyasalar
Finansal
Risk Yönetimi
Firma Değerlemesi
İslam
Finansı ve Bankacılık
İş Yönetimi
İşsizlik Kalkınma Ekonomisi
Kamu
Ekonomisi ve Finansmanı
Karşılaştırmalı
Ekonomik Sistem
Konjonktürel Dalgalanmalar Kriz Döneminde Fiyatlama Stratejileri
Kriz
Yaratmada Piyasa Ekonomisinin Rolü Finansal Serbestleşme ve Servet Dağılımı
 
Kurumsal
Finans ve Yönetimi
Menkul Kıymet Borsalarının Birleşmesi Menkul
Kıymet Borsası
Merkez Bankacılığı Opsiyon
ve Futures
Para Politikası Refah Ekonomisi
Sağlık
Ekonomisi ve Endüstriyel Ekonomi
Sermaye
Hareketleri
Sürdürülebilir Ekonomi Sürdürülebilirlik
Teknoloji
ve İnovasyon
Türev Piyasalar
Uluslararası
Ekonomik Birleşmeler Uluslararası Ticaret ve
Ekonomi
Yeşil İnovasyonlar
Finansal
Serbestleşme ve Ekonomik Krizler
Gelir Dağılımı
Kalkınma
Planlaması ve Politikası
Kriz Dönemlerinde Banka Yönetimi
Kurumsal
Sosyal Sorumluluk
Menkul
Kıymet Borsalarının Özelleştirilmesi
Menkul Kıymet
Değerlemesi
Sürdürülebilir Finans
Tarım Ekonomisi