Derneğimiz Geçmiş Dönem Faaliyetlerinden

Derneğimiz Geçmiş Dönem Faaliyetlerinden

Derneğimiz geçmiş dönem faaliyetlerinden bazıları aşağıda listelenmektedir. Arşiv çalışmalarımız neticesinde listelenen etkinliklere ait resimli dosyalar yakında derneğimiz sayfasında yayınlanacaktır.

1) 15 Şubat 1999 “Bankalar Kanunu”

2) 16 Mart 1999  “Global Kriz ve Siyasi Partilerin Ekonomi Politikaları”

3) 20 Nisan 1999  “The Experience of the Latin American Countries to Combat Inflation and the Adaptability of the Policies for Turkey”

4) 5-6 Ekim 1999  “Doğu Anadolu’da Finans Sektörü Analizi ve Sektörün Ekonomik Gelişmeye Katkısı” (Atatürk Üniversitesi işbirliği ile

5) 24 Ocak 2000  “Özelleştirme”

6) 23 Şubat 2000  “Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve İstikrar Programı’nın Piyasalara Etkileri”

7) 22 Mart 2000  “Avrupa Birliği Üyeliği Süreci ve Son Gelişmeler”

8) 19 Mayıs 2000 “İhracatın Finansmanı, Teşvikler ve Antakya” (Antakya Mustafa Kemal Üniversitesi işbirliği ile)

9) 30 Ekim 2000  “2000 Yılının Son Çeyreğinde Türkiye Ekonomisi ve İstikrar Programının 9 Aylık Uygulama Sonuçları”

10) 30 Kasım 2000  “Mevduat Sigorta Sistemleri ve Mevduat Fonu Kapsamındaki Bankaların Durumu”

11)21 Aralık 2000  “Türkiye’de Enerji Projelerinin Finansmanı”

12)18 Ocak 2001  ” Kayıt Dışı Ekonominin Finansal Boyutları”

13)26 Şubat 2001  “Kasım 2000 Finansal Krizinin Nedenleri ve Muhtemel Sonuçları”

14)3-5 Mayıs 2001  “Bölgesel Kalkınma” (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi işbirliği ile)

15)17-24 Mayıs 2001 “Türkiye-Rusya Ekonomi Politikalarında Güncel Sorunlar” (DEİK işbirliği ile Rusya Devlet Üniversitesi Ekonomi Yüksek Okulu’nda)

16) 1-2 Aralık 2001 Kızılcahamam Etkinliği “Grup Dinamiği ve Grup İçinde Karar Almak”

17)18-20 Ocak 2002 Ilgaz Etkinliği “Arjantin Ekonomik Krizinin Gelişmekte Olan Ülkelere ve Türk Ekonomisine Muhtemel Etkisi”

18)9 Mart 2002  “Avrupa Birliği ve Son Gelişmeler”

19)2-5 Mayıs 2002 “Serbest Bölgeler ve Bölgesel Kalkınmada Mersin Örneği”, (Mersin Üniversitesi işbirliği ile)

20)18 Haziran 2002  “Ekonomi ve Siyasette Yeni Oluşumlar”

21)27-29 Eylül 2002 “Global Mali Skandallar, Uluslararası Yansımaları ve Bu Gelişmelerin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri” (Abant İzzet Baysal Üniversitesi işbirliği ile)

22)13 Kasım 2002  “Global Mali Skandallar, Uluslararası Yansımaları ve Bu Gelişmelerin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri” (SPK işbirliği ile)

23)10 Ocak 2003  “Serbest Piyasa Ekonomisi ve Üst Kurullar Sorunu” (Yeditepe Üniversitesi  işbirliği ile)

24)8–9 Mart 2003 Kızılcahamam Etkinliği “Avrupa Birliği’nde Hisse Senedi Piyasalarının Entegrasyon ve Mali Tabloların Konsolidasyonu”

25)1 Mayıs 2003 Geleneksel Sheraton Toplantısı“Savaş Sonrası Dünya Düzeni ve  Türkiye”,konuşmacı: 9. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel

26)23 Mayıs 2003 “Irak Krizi ve Bölge Ekonomisi”, (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işbirliği ile)

27) 22-28 Kasım 2003 “Balkanlarda Stabilite ve Büyüme, Sorunlar ve Bekleyen Olanaklar” (Makedonya Üniversitesi işbirliği ile)

28)3 Şubat 2004 Geleneksel Sheraton Toplantısı“Kamu Yönetimi Yasası ve Yerel Yönetimler” Katılımcılar: Prof.Dr. Cevat Geray ve Murat Karayalçın

29) 5-11 Nisan 2004 Moskava, “Rekabet Edebilirlik ve Ekonominin Modernleştirilmesi” (Dünya Bankası ve IMF desteği ile).

30) 13 Mayıs 2004 “Globalization and Corporate Governence” (Gazi Üniversitesi işbirliği ile)

31)23-27 Eylül 2004 Bakü-Azerbaycan, “Bölgesel Enerji Politikaları” (Bakü Ekonomi

Üniversitesi işbirliği ile)

32) 7 Ekim 2004 Geleneksel Sheraton Toplantısı“YTL’ye Geçiş ve YTL’nin Ülke Ekonomisi Üzerine Etkileri”

33)24-26 Aralık 2004 “Türkiye’deki Bankacılık  Kesimindeki Son Gelişmeler ve Yeni Bankalar Kanunu” (Çukurova Üniversitesi, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası işbirliği ile)

34)26-27 Şubat 2005 Kızılcahamam Patalya Oteli- Ankara, “Makro Ekonomik Gelişmeler, Beklentiler ve Borç Yönetimi”

35)5-6 Mayıs 2005 “From Balkans to the Causes and Beyond Finance, Competition and Regional Cooperation”,  (ATO işbirliği ile)

36) 2-9 Temmuz 2005 “Yunanistan MFS Kongresi

37) 24 Eylül 2005 Geleneksel Sheraton Toplantısı, “Özelleştirme”

38) 25 Kasım 2005 “Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Finansal Piyasalar”, (BUSİAD işbirliği ile)

39) 22 Aralık 2005 Geleneksel Sheraton Toplantısı, “İpotekli Konut Kredileri (Mortgage)

40) ’25-26 Mart 2006 “Ülkemizde Güncel Enerji Problemleri ve Çözüm Yolları

41) 16 Mayıs 2006 Geleneksel Sheraton Toplantısı, European Investment Fund Faaliyetleri ve Türkiye’deki Öncelikleri” (konuşmacı: Francis  Carpenter, European Investment Fund)

42) 28 Nisan 2006 “Fiyat İstikrarı, Döviz Kuru ve Faiz İlişkileri Çerçevesinde Merkez Bankasının Bağımsızlığı” (Afyon Kocatepe Üniversitesi ile ortaklaşa)

43) 12 Ekim 2006 “Türkiye’de Özel Sektörün Dış Borçları ve Ekonomiye Etkileri” (Gazi Üniversitesi İİBF İşletme bölümü ile ortaklaşa)

44) 17-19 Kasım 2006 “Türkiye’de Yenilenebilir Enerji” (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi ile ortaklaşa)

45) 20 Aralık 2006 Geleneksel Sheraton Toplantısı, Türk Bankacılık Sektöründeki Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ülke Ekonomisine Etkileri” konuşmacılar: Tevfik Bilgin -BDDK Başkanı, Zafer Çağlayan – ASO Başkanı, Doç. Dr. Yalçın Karatepe

46) 30 Mart 2007-1 Nisan 2007 “Basel-II Düzenlemeleri ve KOBİ’lere Etkisi” konuşmacılar: Prof. Dr. Metin Kamil Ercan, Prof. Dr. Ramazan Aktaş, Dr. C.Coşkun Küçüközmen, (Kastamonu Ticaret Borsası ile ortaklaşa)

47) 10–14 Mayıs 2007 “Basel II Düzenlemeleri ve Gaziantep” konuşmacılar: Prof. Dr. Metin Kamil Ercan, Prof. Dr. Ramazan Aktaş, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Civan, Dr. C. Coşkun Küçüközmen (Gaziantep Genç İşadamları Derneği ile ortaklaşa)

48) 25-26 Mayıs 2007 Çankırı Etkinliği, “Türkiye ve Dünya’da Son Stratejik Ekonomik Gelişmeler” konuşmacılar:Prof. Dr. Özdemir Akmut, Prof. Dr. Sina Akşin, Emekli Tümgeneral Armağan Kuloğlu

49) 1-4 Kasım 2007 Çanakkale Etkinliği, “Reel Sektördeki Son Gelişmeler” konuşmacılar: Prof.Dr. Özdemir Akmut, Oktay Küçükkiremitçi, Cengiz Güneş, Hayrettin Dereli, (Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası ile ortaklaşa)

50) 28 Mart 2008 Geleneksel Sheraton Toplantıları, “Ekonomik Gelişmelerin Değerlendirilmesi”, konuşmacı: Doç. Dr. Abdüllatif Şener

51)13-17 Kasım 2008  “2008  Yılı Ekonomik ve Finansal Değerlendirmesi ile Geleceğe Yönelik Beklentiler”,  Konuşmacılar: Dr. C. Coşkun Küçüközmen (TCMB Dış İlişkiler Uzmanı ve ODTÜ Öğretim Görevlisi), Dr. Cevdet Baykal (Hazine Müsteşarlığı, Başkan Yrd.), Prof.Dr. Özdemir Akmut, “Trabzon’un Ardından” (Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü ile ortaklaşa)

52) 5-8 Şubat 2009 Ilgaz Etkinliği, “Dünya’da ve Türkiye’de Demokrasi” konuşmacı: Türker Alkan

53) 19 Mart 2009 “Kriz ve Kriz Sonrası Ekonomi ve Finansta Olası Gelişmeler” konuşmacılar: Prof. Dr. Tuncer Bulutay, Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof.Dr. Özdemir Akmut, (Gazi Üniversitesi İİBF işbirliği ile)

54) 6-17 Mayıs 2009 Patalya Etkinliği-Kızılcahamam“Enerji Sektöründe Yeni Gelişmeler”,konuşmacı: Tuncay Belen Enerji Bakanlığı Müşaviri

55) 11-15 Kasım 2009 (Girne Amerikan Üniversitesi ile Girne’de)

  1. Oturum:AB Üyelik Sürecinde KKTC ve TCkonulu panel, Oturum Başkanı Prof. Dr. Özdemir Akmut, Konuşmacılar: Prof. Dr. Mümtaz Soysal, Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel, Prof. Dr. Türker Aklan.
  2. Oturum:Küresel Finansal Krizin KKTC ve TC Ekonomilerine Etkilerikonulu panel Oturm Başkanı Prof. Dr. Metin Kamil Ercan, Konuşmacılar; Prof. Dr. Ahmet Aksoy,  Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Doç. Dr. Osman Altay , Cengiz Güneş.

56) 17 Kasım 2009 Geleneksel Sheraton Etkinliği “IMF ve Dünya Bankası Toplantıları Sonrası Küresel Ekonomik ve Finansal Görünüm” konuşmacı: Dr. Ercan Kumcu

57) 7-14 ‘Şubat 2010 Geleneksel ILGAZ Etkinliği

Oturum Başkanı Prof. Dr. Birol BUMİN, konuşmacılar: Burhan Türkşen: “Bulanık Mantık”, Doç. Dr. Mete Doğanay: “Finansal Krizin Değerlendirilmesi” Dr. İzzet Gökhan Özbilgin: “Elektronik İmza Ve Bilişim Sorunları”

58)20- 21 Mart 2010 Geleneksel Kızılcahamam Patalya Etkinliği “Kamu ve Vakıf Üniversitelerinin Eğitimi ve Eğitim Programları Sorunları” konuşmacı: Prof. Dr. Ergin İğrek

59) 28 Nisan 2011 “Türk Ticaret Kanunundaki Yenilikler” konuşmacı: Doç. Dr. Korkut Özkorkut

60) 2-4 Haziran 2011 “Kriz Sonrası Finansal Politikalar ve Reel Sektöre Etkileri” (Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ile ortaklaşa)

61) 20-21 Ekim 2011 “Finansal Mühendislik Konferansı” (İzmir Ekonomi Üniversitesi işbirliği ile)

62) 19 Aralık 2011 “Gayrimenkul Finansmanında GYO ve Halka Arz Modeli” konuşmacı: Murat Parmakçı

63) 01 Şubat 2011 “Avrupa Finansal Krizi ve Türkiye’ye Etkileri” konuşmacı: Prof. Dr. Turalay Kenç ( TCMB Başkan Yardımcısı)

64) 23 Mart 2012 Geleneksel Sheraton Toplantısı “Bankacılıktaki Gelişmeler ve BDDK” konuşmacı: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Sayın Tevfik Bilgin

65) 12 Nisan 2012 “Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ziyareti”

66) 13 Nisan 2012 “Türkiye Sanayisine Genel Bir Bakış”  (Ege Üniversitesi işbirliği ile)

67) 13 Aralık 2012 “Finansal Piyasalarda Rekabet” (konuşmacı: Rekabet Kurumu II. Başkanı Sayın Prof. Dr. Metin Toprak)

68) 25 Nisan 2013 “Sermaye Piyasamızda Sukuk Uygulaması: Kira Sertifikaları” konuşmacı: Eser Şagar

69) 23 Mayıs 2013 “Yeni Sermaye Piyasası Kanununun Getirdiği Başlıca Yenilikler” konuşmacı: Dr. Selma Kurtay

70) 18 Haziran 2013 Geleneksel Atlı Spor Kulübü Yaza Merhaba Yemeği

71) 21 Kasım 2013 “Orta Vadeli Program” konuşmacı: Dr. Ahmet Sabri Eroğlu

72) 27 Şubat 2014 Küresel Ekonomik Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomisi” moderatör: Ahmet Paşaoğlu, konuşmacılar: Dr. Ahmet Sabri Eroğlu ve Ayşe Sema Bahçeci

73) 20 Mart 2014 “Yerel Yönetimlerin Yapısı ile Finansal Durumları” moderatör: Prof. Dr. Mehmet Baha Karan, konuşmacılar: Barış Kurtuluş ve Emre Kavaklı,

74) 18 Haziran 2014 Geleneksel Atlı Spor Kulübü Yaza Merhaba Yemeği

75) 18 Aralık 2014 “Temel Makroekonomik Sorunlar ve Orta Vadeli Program” konuşmacılar: Dr. Ahmet Sabri Eroğlu ve Dr. Oktay Küçükkiremitçi